Csolnok érzéktérképe

2023.augusztus - Csolnok község
Helyzetfeltárás Kevin Lynch nyomán

KONTEXTUS: Elemzés általános menete

Az elemzések kezdetekor fontos szempont a tér szerkezete, ami minden esetben három részre osztható, vagyis a Fent-lent-földön hármasra, ezek mellett még a biológiai-szociális-fizikai tényezők határozzák meg a vizsgált terület funkcióit.

Határokat és lehetőségeket jelölnek meg a térben!

Fontos, hogy a területen egyensúlyban legyenek a „tényezők” minden „szinten”

A vizsgáló általi sikeres elemzéshez 2 fontos elemzési metodikát kell ötvözni: a „pontszerű képeket”, vagyis az egy nézőpontból érzékelt (látás, hallás, szaglás, tapintás, érzelmek és benyomások) dolgokat és a „kognitív térképezést”, ami a pontok és a tér viszonyrendszerét jelenti

az így kialakult rendszert hívjuk „mentális térképnek”

Ezt a módszert nagyjából bárki tudja alkalmazni, ezért ez a leg ideálisabb széles körű bevonásra

Folyamat:

1. Alap kérdések

Célja a komplex problémák lebontása, (pl: elméleti probléma praktikaivá tétele, szociális problémák technikai problémákká bontása) ez adja a tervezés alapját és célrendszerét az adott témában

2. A tervezési határok és irányok vizsgálata:

A tervezés első lépés után el kell kezdeni vizsgálni milyen határai vannak a területnek első körben fizikailag, majd, fel kell deríteni milyen terek, hatások és közösségek hol, milyen mennyiségben és formában találkoznak, így kijelölve a határterületeket. Ezután meg kell ismerni a „csoportok” igényeit, hiszen csakis akkor sikeres a tervezés, ha minden csoportnak meg tud felelni a megfelelő szinten, és be tudja vonni őket a kialakított új térbe. Ehhez elengedhetetlen a helyszíni bejárás!

vizsgálat terei:

3. információ elemzés:

- a terület kontextusa (terepi, téri, történelmi)
- fizikai adatok: környező területek, terület használati összefüggések kapcsolatok…
- szociális és kulturális környezet
- EZEK ÖSSZEFÜGGÉSE - külön témaként vizsgálandó 

4. Kreatív elemzés: célja megtalálni a térben az:

- érzéseket
- benyomásokat
- helyi identitás alapjait
- ”motiváló és demotiváló” tényezőket

A TELEPÜLÉSEKET 5 ALAPVETŐ FORMA ALKOTJA LYNCH SZERINT:

útvonalak, vonalas elemek:

Ezek mentén történik a közlekedés, számos fajtájuk lehet a kis ösvénytől a sugárutakig vagy a vízpartokig, azonban legfontosabb, hogy ezek mentén ÉRZÉKELJÜK a környezetünket.

határok, szélek:

Azok a vonalas elemek, amiket nem közlekedésre alkalmas területekként érzékelünk. Ezek alkotják a válaszfalakat a térben fizikailag vagy mentálisan. Lehetnek „áttörhetők” vagy „áttörhetetlenek”.

kerültek, körzetek:

azok a 2 dimenziós egységek, amikbe belépve konkrét funkciót vagy tulajdonságot tudunk társítani hozzá. Ha egy körzetről külső szemlélőként is eldönthető milyen funkciót képvisel, akkor a közigazgatás egységgé válhat.  Mindig a megfigyelő dönt az adott körzet funkcióiról és benyomásairól, így egy ilyen egység megítélése nagyban befolyásolhatja a közlekedésre választott útvonalakt. (lehetőségek helye, érdekes, keresésre sarkall, kapu motívumok a része)

csomópontok:

Azok a KÖZPONTI jelentőségű elemek, amikbe a megfigyelő beléphet. Ezek lehetnek közlekedés szempontjából töréspontok, határterületek közti átkelők, koncentrált közlekedési pontok vagy kerültek közti közlekedést biztosító területek. Ezek azok a területek, ahol a 4 másik alapelem feltehetően találkozik, így azok vizsgálata először külön, lebontva kezelendő, majd ezután egységes képpé formálandó a folyamatok, viszonyrendszerek és hierarchiák megértése végett.

landmarkok, tájékozódási pontok:

Tájékozódási pontok, amik egészen addig külső tényezők maradnak amíg be nem lépünk a közvetlen környezetükbe, ilyenkor gyakran csomópont szerepet öltenek magukra. Tulajdonságai szerint lehetnek fő tájékozódási pontok, amik város szinten sok helyről láthatók, lehetnek kerületi tájékozódási pontok, amik kerületi szinten mutatnak irányt és helyi tájékozódási pontok, amik a munka/lakóhely közvetlen környezetében segítik a tájékozódást. A landmarkok minden szinten összefüggenek, mivel egymáshoz viszonyításuk által találjuk meg a helyes irányokt. Így egy hely landmark vezethet település szintűhöz és fordítva. (lehet utcatábla…)

Lépj velünk kapcsolatba
Észrevétel és véleménykérelem esetén keresse munkatársainkat.
kapcsolat