Lakossági kérdőív

2023.10.11. Csolnok község

Bevezetés

Csolnok településrendezési eszközeinek megújítása során a megalapozó vizsgálatok elkészítéséhez fontos lépés a helyi lakosokkal, gazdasági szereplőkkel és döntéshozókkal, vagyis a hely társadalommal való kapcsolatfelvétel.

A településterv megalkotása során a helyiekkel való partnerség megalapozza a helyi értékekre alapozott rövid, közép és hosszútávú fejlődési irányok kijelölését, biztosítva ezzel Csolnok a jövőben is élhető és jó közösség maradjon.

A kapcsolatfelvétel első formája lakossági kérdőívezés volt, mely augusztus 21-én kezdődött.
Kiküldésre került 1600 kérdőív a helyi újság mellékleteként, továbbá elhelyezésre került 400 darab kérdőív a helyi „közösségi csomópontokban”. A kérdőív elérhető volt online formában is, melyet a nyomtatott példányokon elhelyezett QR-kóddal, illetve a közösségi oldalakon megosztott linkeken keresztül lehetett elérni.

Október végéig összesen 108 kitöltött kérdőív érkezett be. A válaszadók által számos értéket, tapasztalatot, fejlesztési ötletet és igényt gyűjthettünk össze, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves kitöltőnek!

Eredmények

Településhez való kapcsolódás, szokások és lakókörnyezet

A kérdőívet kitöltők nagyrészt Csolnokon születtek, vagy legalább 20 éve élnek a településen. Az ide költözők közül legtöbben Esztergomból, Budapestről vagy Dorogról települtek be, de akadtak akik az ország távolabbi pontjairól, vagy külföldről érkeztek. Legtöbben a szeretteik, a kellemes falusias légkör és a természet közelsége miatt szeretnek itt élni. Mindemellett többek számára a nagyvárosok könnyű elérhetősége is vonzó tényező.

A legtöbb kitöltő hétköznap 4-8 óránál többet tartózkodik otthonában, így gyakran otthon tölti el a szabadidejét. A háztartások több mint fele kertjét haszon és díszkertként is használja. A maradék háztartások esetében a jellemzően csak díszkert található, de akadnak jelentősebb kert nélküli ingatlanok is. A kitöltők több mint fele tart háziállatot, ezen felül a baromfitartás mondható még jellemzőnek.

Településhez való kapcsolódás, szokások és lakókörnyezet

A kitöltők nagyobb része nyugdíjas éveit éli, azonban sokan dolgoznak vagy tanulnak Csolnokon, Esztergomban, Dorogon és Budapesten. Megjelent az otthoni (HomeOffice), a külföldi, vagy az ország egész területén való munkavégzés.

Helyi közlekedés tekintetében legtöbben a gyalogos és személygépjárművel való közeledést választják, de közkedvelt a kerékpározás és más mikromobilitási eszközök használata. Helyközi közlekedés szintjén a személygépjármű és a közösségi közlekedés dominál. Az élelmiszervásárlást és egyéb ügyintézéseket a válaszadók több, mint fele Dorogon végzi, de sokan helyben Csolnokon, vagy akár Esztergomban vásárolnak.

Szociális kérdések és szabadidő eltöltés

A többség véleménye szerint Csolnokon megfelelő az idősekre, egészségügyileg segítségre szorulókra és hátrányos helyzetűekre való odafigyelés. Közösség szempontjából több mint 12 aktív „klubot” tudtak felsorolni, és minden ötödik kitöltő tagja is egy vagy több ilyen csoportnak.

A válaszadók több mint fele a ház körül tevékenykedik szabadidejében, ezen felül sokan családjukkal, rokonaikkal töltik az idejüket. Többeknél megjelenik a sport, a séta, a kirándulás és túrázás, valamint a hobbijukkal való foglalkozás, de sokan látogatják előszeretettel a közösségi programokat is, mint szabadidős tevékenység. Legtöbbször ilyen programként a bierfest, a szüreti felvonulás és a falunapok kerültek említésre. A csolnoki lakosok leginkább a napi tevékenységek közben és vendéglátó egységekben, illetve különböző közösségi programok alkalmával találkoznak ismerőseikkel.

igények és elvárások

Az igényeket megfogalmazók a fiatalkorúak számára elérhető közösségi és szabadidő eltöltésére alkalmas helyek hiányára, illetve több játszótér kiépítésére hívták fel a figyelmet. Emellett felmerült még egy fogászati rendelés üzemeltetésének igénye is.

Klubélet tekintetében leginkább hagyományőrző, vagy idősebb korosztályt megszólító csoportok vannak a településen, amelyek ki is szolgálják az érdeklődőket. Azonban több ízben igény merült fel kifejezetten fiatalokat célzó klubok létesítése, akár a már meglévő csoportok támogatásával. Konkrét igények olvasó klub és baba-mama klub létesítésre érkeztek.

Közösségi kapcsolódás tekintetében igényt formálók tematikus, szezonális programok további szervezését, valamin a meglévő programok interaktívabbá és fiatal barátabbá tevését írták.

Gasztronómia tekintetében visszatérő igény volt a sváb konyhát reprezentáló vendéglátóhely, eseménynek létesítése és szervezése. Illetve említésre került a gyalogosan könnyen megközelíthető kisebb vendéglőre való igény.

Pozitívumok

A három leggyakrabban felmerült Csolnokhoz köthető pozitív tulajdonság a „Szép természeti környezet” a "Nyugalom és Csend”, valamit a „Tisztaság” voltak.

Három leggyakrabban felkeresett hely a környező hegyek a Szent János park és Horgász-tó voltak. A válaszadók büszkék a magas számú és színvonalú intézményi ellátottságra, a templomokra, a hagyományok aktív őrzésére, illetve a település természeti környezetére.

A válaszadók számára Csolnokot a helyi erős identitástudat és ezt magalapozó közösség, a tiszta és csendes falusias, valamint egyedülálló természeti adottságok, a jó közbiztonság és a sok elérhető szolgáltatás teszi különösen kedvelté.

Problémák

Közlekedés tekintetében a buszjáratok alacsony száma, a közterületi parkolás nehézsége, valamint a településen belüli gyalogos burkolatok rossz állapota, vagy hiánya került említésre. Közterületeken az út menti területek rendezetlensége jelent meg problémaként. Felmerült a közösségi helyek hiánya, továbbá közbiztonság szintjén a vadak okozta visszatérő konfliktusok kerültek említésre.

A fentieken kívül említésre került a kereskedelmi és vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, valamint a szabadidő eltöltésére alkalmas helyek hiánya vagy nem megfelelő mérete. Mindezen hiányok mellett említésre került a csekély helyi munkahelyek száma is.
Konkrét problémaként a talpfás utcák felújítása, a sportpályák állapota, a játszóterek hiánya, az aknák környezetének rekultiváció hiánya, valamint az idősgondozáshoz kapcsolódó intézmények hiánya jelent meg.

település fejlődése

A kitöltők fele tartja szükségesnek a település lakosainak számának növelését, és ugyanennyi látja szívesen a jelenleg betelepülőket. Azon válaszadók nagyrésze akik nem szívesen fogadják az ide érkezőket, a helyi hagyományoktól és közösségtől való elszigetelődést tartják fő gátló tényezőnek.

Számos javaslat fogalmazódott meg, hogy milyen vállalkozásokat látnának szívesen a településen. Szinte minden alkalommal említésre került a környezet legkisebb szennyezésétől, vagy átalakításától való távolmaradás.

További fejlesztési ötletek voltak még az iskolaudvar környezetének átfogó fejlesztése, a főtér fejlesztése, a Szent János rendezvénypark kihasználtságának növelése. Említésre került a homokvasút vonalának fejlesztése és a Mókus-hegy körül rekreációs területek kialakítása. Általánosabb javaslatok voltak a játszótér fejlesztések, egy öregek otthona, valamint a sportterületek rendezése és újak kialakítása. Továbbá a kitöltők nagyrésze tervezi lakásának fűtési rendszerét megújuló energia támogatta rendszerre cserélni.

Hogyan látják CSolnokot 10 év távlatában?
 1. 10 év múlva Csolnokot a válaszadók összesítve egy gyalogos és kerékpáros központú, így szomszédos települések felé jó ilyen közlekedési kapcsolatokkal rendelkezőnek szeretnék látni.
 2. Csolnok 10 év múlva elérhető minden korosztály számára kikapcsolódást támogató szolgáltatás.
 3. Minden ide érkező, vagy ittlévő vállalkozás környezetre rendkívül érzékeny módon fejlődik és minden tudású ember megtalálhatja itt a maga számítását.
 4. A sváb hagyományok aktív őrzése fennmarad és továbbra is a település identitásának központja marad.
 5. Turizmus tekintetében a falusi és bakancsos túrázók érkeznek ide, akik találnak kedvükre való szálláshelyet, és könnyen elérik a helyi és szomszédos területek túratípusait.

Összefoglaló

A kérdőívek alapján úgy tűnik a településen erős identitástudattal rendelkező közösség él, ami aktívan őrzi hagyományait és aktív kulturális életet él. Ennek valamelyest ellentmond a viszonylag alacsony kitöltésszám. Csolnokon fennmaradt a falusias miliő, sokan ezért is szeretnek itt élni. Ezt tovább gazdagítja a változatos táji és természeti környezet. Sokan helyben tanulnak és dolgoznak, azonban nagymértékű az ingázás a környező városokba és Budapestre is. Az ingázást személygépjárművel és közösségi közlekedéssel bonyolítják le, azonban a településen belül az utóbbi közeledési forma gyalogossá és kerékpárossá alakul át.

A településen van aktív klubélet és sok közösségi program kerül megszervezésre, azonban ezek leginkább az idősebb korosztály számára vonzóak, a fiatalabb korosztályt nem szólítják meg. Közösségi és szabadidő eltöltésére alkalmas helyek tekintetében szintén hiány van a fiatalok számára. Igények is ebből kifolyólag a fiatalok bevonására irányulnak, illetve gasztronómia szintjén a sváb hagyományos ételekre építő vendéglátó egységet látnának szívesen a településen.

Értékként a korábban említett csendes, falusias és természetközeliség jelenik meg karakteresen. Ezen felül a sváb hagyományok és identitás aktív őrzése és fenntartása nagy értéke a településnek. Problémaként a közösségi közlekedés rendszeressége és mikromobilitási kapcsolatok és utak hiánya vagy azok rossz állapota került említésre. Felmerült még a közösségi és vendéglátó helyek hiánya, illetve többször visszatért a játszóterek hiánya vagy rossz állapota is.

Kérdőív kérdései

Amennyiben kíváncsi a kérdőívekre adott válaszokra az alábbi gombok segítségével megjelenítheti a kérdéssort, a kérdésekre kattintva pedig az adott válasz is előhozhatja.

Kérdőív kérdései

A kérdőív kérdéseire adott válaszok részletes kiértékelését asztali számítógépen tudja megtekinteni ezen az oldalon

1. Itt született, vagy ide költözött?
2. Korábbi lakóhelye
3. Miért költözött ide/miért szeret itt élni?
4. Mi a legjelentősebb problémája Csolnokkal?
5. Lakóhelye
6. Mióta lakik a településen?
7. Naponta mennyi időt tölt otthonában?
8. Melyik napszakokban tölti a legtöbb időt Csolnokon?
9. Kertje/udvara jellemzően milyen használatú?
10. Háziállat tartás
11. Hol dolgozik/tanul?
12. Jellemzően mivel közlekedik munkába/iskolába?
13. Jellemzően milyen közlekedést választ a településen belül?
14. Élelmiszer vásárlást hol, mikor intézi jellemzően?
15. Egyéb ügyintézést hol bonyolítja?
16. Megítélése szerint, megfelelő az idősekre/fogyatékosokra való
odafigyelés a településen?
17.Megítélése szerint vannak-e a faluban valamilyen segítségre szorulók?
Ha igen leginkább miből kifolyólag?
18.Milyen helyi szervezésű közösségi csoportokról tud? Valamelyiknek tagja-e?
19. Mivel tölti a szabadidejét hétköznap Csolnokon?
19. Mivel tölti a szabadidejét hétvégén Csolnokon?
20. Van olyan esemény/szolgáltatás, ami nem elérhető az ön számára Csolnokon?

A válaszadók egyharmada számára minden szolgáltatás elérhető a településen. Jelenleg hiányzó szolgáltatás leginkább a fiatalkorúak szórakozási és találkozási helyének hiánya volt. Továbbá a fogászati rendelés lehetőségének hiánya merült fel nagyobb számban. Ezen felül többször visszatérő elem volt a játszóterek hiánya vagy nem kielégítő állapota, a ruházkodást biztosító boltok hiánya és egy ATM hiánya. Említésre került még vendéglátóhely szüksége, kerékpárút hiánya és a nem megfelelő csatornázottság és ivóvízellátás akadozása.

21. Van-e helyi „klubélet”? Milyen témában, milyen gyakorisággal?
Ha nincs,milyennek szeretne részese lenni?

A válaszadók nagyrésze szerint van aktív klubélet Csolnokon heti, vagy kétheti gyakoriságú programlehetőségekkel, ehhez kapcsolódva felmerült, hogy a legtöbb program, vagy klub foglalkozás az idősebb korosztály érdeklődési vagy tevékenységi köréhez tartozik, a fiatalokat kevés program szólítja meg. Azonban nagy számban említésre került a sportklub, mint a fiatalokat leginkább megszóltot klub, ezen felül viszont nem került megnevezésre fiatalokat célzó lehetőség. Ötletként megjelent a jelenlegi klubok tevékenységi körének kiegészítése fiatalokat célzó programokkal.

Igény merült fel több alkalommal olvasó klubra, illetve baba-mama jellegű programok szervezésére, kézműves-hobby klubra, kötetlenebb lelki csoport szervezésére, és az időseket a modern eszköz használatba vezető programok szervezésre.

22. Hol és mikor szokott találkozni az ismerőseivel Csolnokon?

A legtöbb válaszadó otthonában, vagy vendégségben találkozik ismerőseivel, ez után leggyakrabban a napi teendők közben, illetve programokon, klubokban találkoznak. Többször került említésre a parkban, kávézóban-cukrászdában való találkozás, illetve megjelent a közösségi helyeken való találkozás is (templom, művelődési ház…)

23. Vannak-e helyi barátai, ismerősei, akikkel közösen programokon vesz részt?
23. Milyen közösségi kapcsolódási igénye van?

A válaszadók majdnem fele azt válaszolta nincs igénye a jelenleginél több lehetőségre közösségi kapcsolódás terén. A magasabb igényt jelzők körében többször visszatért a szezonális rendezvények látogatása, ezt kiegészítve megjelent az igény a fiatalságot célzó programokra, illetve a rendezvények interaktív, nagyobb közösséget bevonó programok szervezésére. Sokan írtak az utcabál újra szervezését. Felmerültek még a rendszeres tematikus bálok, és a gyerekeket célzó programok szervezése, és a filmvetítések és koncertek rendszeres újjászervezése is.

24. Mi könnyítené meg a hétköznapjait, hétvégéit Csolnokon?

A válaszadók negyede azt válaszolta nem foglalkoztatta még a kérdés, vagy minden igénye ki van elégítve. Markánsan megjelent azonban a rendszeresebb buszjáratokra való igény, a hely közlekedési viszonyok javítása, helyközi kerékpárutak kiépítése és ezekhez kapcsolódva a Dorog-Budapest kapcsolat könnyebb megközelíthetősége. Kisebb arányban, de ennél a kérdésnél is visszatér a felszereltebb és több játszótérre való igény. Megjelent még a bentlakásos idősgondozás, és az ATM elérhetősége is.

A fentieken felül a hétvégék segítésére felmerült több közösségi hely elérhetősége, hobbikat támogató üzletek, kültéri sportpályák létrehozása, fiatalok számára szórakozóhely, vagy elérhető éjszakai buszjárat Esztergomból és Dorogról. Illetve említésre került az helyi intézmények és alapszolgáltatásokat biztosító helyek hétvégi nyitvatartása.

25. Milyen gasztronómiaiszokásai, elvárásai vagy igényei vannak Csolnokkal kapcsolatban?

A kérésre válaszadók több mint felének kielégítik az igényeit a jelenleg elérhető lehetőségek. Többízben felmerült igény a hagyományos sváb konyhát képviselő minőségi vendéglőre, illetve gyalogosan könnyen megközelíthető alternatívákra. Felmerült még a XII. aknánál vendéglátó egység, vagy élelmiszerbolt létesítése.

26. Milyen rekreációs és kulturális szokásai és elvárásai vannak Csolnokon?

A válaszadók több mint fele azt válaszolta megfelelőek számára a jelenlegi kulturális és rekreációs lehetőségek a településen. Legtöbbjük túrázni, kirándulni, sétálni jár. Örömmel látogatják időszakosan a koncerteket, a hagyományőrző rendezvényeket és a kultúr-programokat. Elvárások szintjén ezen kérdésnél is felmerült a meglévő programok fiatalok számára is vonzóvá tétele, a sporttal kapcsolatos rendezvények bővítése és. Felmerült a különböző hobbi gyakorlásra alkalmas helység kialakítása.

27. Milyen falubeli rendezvényeken szokott részt venni?

A válaszadók szinte fele részt vesz minden eseményen melyre el tud jutni, ezen felül legtöbbször a szüreti felvonulás, a falunapok, a Bierfest, valamint a bányász napok kerültek megemlítésre.

28. Milyen falubeli rendezvényeket látna még szívesen?

A válaszadók szívesen látnának nagyobb gyakorisággal koncerteket, sporteseményeket és színjátékokat/vetítéseket. Említésre kerültek az egészségmegőrzéssel kapcsolatos események, a tematikus rendezvényeket.

29. Melyik három tulajdonság (jelző) jellemzi pozitívan Csolnokot az Ön szemében?
30. Mi a kedvenc, gyakran felkeresett helye Csolnokon?
31. Mi, vagy ki a legfőbb büszkesége a falunak?

A falu legfőbb büszkeségei a válaszadók szerint:

 1. Uszoda
 2. Vallási építmények
 3. Sportcsarnok
 4. Hagyományőrzés
 5. Természetközeliség
32. Mi a kedvenc, gyakran felkeresett helye Csolnokon?
33. Mi teszi Csolnokot különösen kedveltté az Ön számára?

A válaszokat csoportosítva a következő témákra érkezett a legtöbb visszajelzés gyakorisági sorrendben:

 1. Helyi identitástudat
 2. Összetartó közösség
 3. Tiszta egészséges környezet
 4. Táji adottságok
 1. Falusi környezet
 2. Természeti adottságok
 3. Sokrétű szolgáltatások
 4. Jó közbiztonság
34. Milyen általános gondjai, problémái vannak a településsel?
Közlekedés

A kérdésre szinte minden válaszadónál megjelent a következő problémák egyike. Kimagasló volt a buszjáratok alacsony járatszámának problémája, ezen felül kiemelt probléma a XII. akna nehéz elérhetősége közösségi közlekedéssel. Következő probléma közterületi parkolás, mely a válaszadók szerint a település minden részint területeket. Harmadik leghangsúlyosabb problémaként a település gyalogos burkolatainak, illetve egyes szakaszokon a közutak rossz állapota lett kiemelve.

Zöldfelületek és közterületek

Zöldfelületek szintjén legtöbbször a kevésbé frekventálthelyek rendezetlensége jelenet meg, felmerült azonban a gyakran felkeresett helyek parlagfű szennyezettsége is. Felmerült az utak menti szemetelés, illetve a zöldhulladék elszállításának hiánya.  

Közösségi helyek

Közösségi helyek szintjén leginkább a meglévők állapota került említésre, illetve a fiatal korosztály számára vonzó helyek hiánya.

Közbiztonság

Közbiztonság szintjénlegtöbbször a vadak aktivitása került említésre, de megjelentek a kevésbé kivilágított utcák

 1. 10 év múlva Csolnokot a válaszadók összesítve egy gyalogos és kerékpáros központú, így szomszédos települések felé jó ilyen közlekedési kapcsolatokkal rendelkezőnek szeretnék látni.
 2. Csolnok 10 év múlva elérhető minden korosztály számára kikapcsolódást támogató szolgáltatás.
 3. Minden ide érkező, vagy ittlévő vállalkozás környezetre rendkívül érzékeny módon fejlődik és minden tudású ember megtalálhatja itt a maga számítását.
 4. A sváb hagyományok aktív őrzése fennmarad és továbbra is a település identitásának központja marad.
 5. Turizmus tekintetében a falusi és bakancsos túrázók érkeznek ide, akik találnak kedvükre való szálláshelyet, és könnyen elérik a helyi és szomszédos területek túratípusait.
35. Kérem, fogalmazza meg egy mondatban, hogy pontosan mit tekint Csolnoklegfőbb hiányosságának az Ön számra:

A válaszok rendszerezett eredménye a következő:

 1. Felszerelt, modern játszóterek hiánya
 2. Sportpályákrendezetlensége, hiánya
 3. Nagyobb élelmiszerbolthiánya
 4. Szolgáltatások hiánya
 5. Gazdasági fejlődéshiánya
 6. Talpfás utcák felújítása
 1. Aknák rekultivációjának hiánya
 2. Rossz közlekedési helyzet
 3. Vendéglátóhelyek hiánya
 4. Közösségi helyek hiányafiatalok számára
 5. Elfogadás hiánya
 6. Fogászati rendelő hiánya
36. Milyen tevékenységű vállalkozások működését látja helyén valónak Csolnokon?

A válaszadók leggyakrabban az élelmiszerhez kapcsolódó vállalkozásokat említették, itt felmerült a termelői piac rendszeres rendezése is. Ezeken felül rendkívül sok egyéb vállalkozástípus említésre került, például vendéglátás, szolgáltató egységek, irodai tevékenységet támogató vállalkozás, különböző szakemberek, de többen azt írtak bármilyen jellegű vállalkozást szívesen látnának.  Visszatérő elem volt továbbá az igény arra, hogy a betelepülő vállalkozások ne legyenek semmilyen negatív hatással környezetükre, és ne rombolják a jelenlegi tájképet és természeti értékeket.

37. Ön szerint vannak nem megfelelően használt területek a faluban és ha igen,hol?

A válaszadók több mint fele azt gondolja vannak nem megfelelően használt területek. Legtöbbször az iskolaudvar helyzete került említésre, továbbá többen említették még a rendezvénypark kihasználatlanságát, és ide kapcsolódva a parkolót és a fák hiányát emelték ki. Kihasználatlan területként a homokvasutat, a pincesorokat, illetve a sportpályákat említették. Említésre került a főtér megújításának ötlete és a Mókus-hegy körüli területek rekreációs fejlesztése. Negatívumként a MotoCross pálya került még megnevezésre.

36. A meglévő nem megfelelően használt területeken milyen fejlesztéstjavasolna?

A válaszok rendszerezett eredménye a következő:

 1. Játszóterekkiépítése és felújítása
 2. Diverzebbprogramok a rendezvényeken
 3. Öregekotthona, szociális otthon
 1. Kültérisportolási lehetőségek bővítése
 2. Iskolaudvar helyzetének rendezése
 3. Homokvasútmegnyitása
39. Szívesen látja-e abetelepülőket a településen? Miért?

A válaszadók több mint fele szívesen látja a betelepülőket, azonban többször említésre került a helyi identitás megismerésének, helyi hagyományok követése, vagy tiszteletben tartása.

40. Szükségesnek tartja-e Csolnok lakosainak a számát növelni?
41. Milyennek látná szívesen Csolnokot 10 év múlva közterületek tekintetében?

Csolnokot tíz év múlva utak tekintetében egy átlátható, mind gyalogos mind autóutak tekintetében megújult, gyalogos és kerékpáros központú. Közvilágítás és utcabútorok tekintetében okos és megújuló energiára alapozott. Zöldterületek tekintetében külső településrészeken és utak mentén rendezett, magasabb szinten parkosított. A közterületi parkolás ellenőrzött és jól kezelt problémakör.

42. Milyennek látná szívesen Csolnokot 10 év múlva szolgáltatások tekintetében?

Csolnokon 10 év távlatában elérhető válnak elérhető és minőségi, fiatalok igényeit is kielégítő szórakozóhelyek és közösségi helyek. A bevásárlást a falu több pontján is el lehet végezni, ezen felül mindenki megtalálja az általános szabadidős tevékenységeket támogató kereskedelmi egységeket. A falu központja környezetében elérhető válik divatárura szakosodott üzlet, ahol megvásárolhatók a helyi kézműves termékek is.

43. Milyennek látná szívesen Csolnokot 10 év múlva munkahelyek tekintetében?

Munkahelyek tekintetében Csolnok település az elkövetkezendő10 évben fejlődésnek indul, mind a munkahelyek számában, mind a munkahelytípusok szempontjából. A fejlődés eredménye a zéró környezetterhelés elvét követve valósul meg, támogatva a helyi kisvállalkozások növekedését. Emellett a munkába járáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztés is megtörténik, elősegítve azon munkavállalók mindennapjait, akik a településen kívül vállalnak munkát.

44. Milyennek látná szívesen Csolnokot 10 év múlva kultúra tekintetében?

Csolnok kulturális élete az elkövetkezendő 10 évben számos kulturális esemény mellett a fiatalok számára is biztosít programlehetőségeket, valamint a sváb identitás erősítését is kezdeményezi. Elérhetővé válnak a modern szórakoztatóipari termékek is, ügyelve arra, hogy a település kulturális életében a megfelelő egyensúly fennmaradjon a jelenkori és a hagyomány ápoló szokások között.

45. Mennyire gondolja turisztikailag jó célpontnak Csolnokot? Miért?

A válaszadók szerint Csolnok a hasonló településekhez képest az átlagnál jobb turisztikai célpont, azonban ahhoz, hogy potenciálját ki tudja használni jobban építeni kell a helyi adottságokra. Ötletként merült fel a szálláshelyek bővítése, a Kéktúra által nyújtott lehetőségek kiaknázása, a helyi értékekre alapozott túraút létrehozása, illetve a közeli hegyvidéki kerékpáros infrastruktúrába való bekötés.

46. Tervezi, illetve szeretné-e hagyományos fűtési rendszerét megújulóenergiaforrásokra épülő rendszerre cserélni?
Lépj velünk kapcsolatba
Észrevétel és véleménykérelem esetén keresse munkatársainkat.
kapcsolat